Publikacje

Świadoma zgoda pacjenta na świadczenia zdrowotne. Wytyczne dla pracowników podmiotów leczniczych

Publikacja "Świadoma zgoda pacjenta na świadczenia zdrowotne. Wytyczne dla pracowników podmiotów leczniczych" skupia się na kluczowym prawie pacjenta do wyrażenia świadomej zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Autonomia i samodzielność pacjenta w podejmowaniu decyzji dotyczących leczenia są niezwykle istotne, dlatego warto zgłębić temat omawiany w tej publikacji.

Monitoring wizyjny w podmiotach leczniczych. Nowy przewodnik dla kierowników placówek medycznych

Możliwości, jakie daje monitoring wizyjny, w tym między innymi możliwość stałej, zdalnej obserwacji pacjentów i skrócenie czasu reakcji personelu w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia pacjenta - mogą istotnie przyczynić się do poprawy standardów bezpieczeństwa pacjentów.

Skip to content