Pytania i odpowiedzi

Szanowni Państwo, na podstawie sygnałów, wpływających do Rzecznika Praw Pacjenta za pośrednictwem Telefonicznej Informacji Pacjenta przygotowaliśmy zestawienie najczęściej zadawanych przez Państwa pytań, które w ostatnim czasie budzą największe zainteresowanie. Zakładka jest na bieżąco aktualizowana. Pytania są podzielone tematycznie, a interesujące nas sprawy można zlokalizować, korzystając z wyszukiwarki.

Szukaj

Leczenie szpitalne

 • Mam skierowanie do szpitala. Czy mogą mnie nie przyjąć lub odesłać do innego szpitala?

  O przyjęciu do szpitala na podstawie skierowania decyduje lekarz. Ocenia on, czy stan pacjenta wymaga przyjęcia natychmiastowego, czy planowego. Jeśli ma to być przyjęcie planowe, lekarz ustala termin. Jeśli w ocenie lekarza pacjent nie wymaga hospitalizacji, lekarz wystawia pisemną kartę odmowy przyjęcia do szpitala. Jeśli natomiast pacjent wymaga hospitalizacji, ale szpital nie posiada specjalistycznego oddziału lub wolnych miejsc, wskazuje pacjentowi inną placówkę, w której uzyska on pomoc.

  Aktualizacja 01.07.2023

Funkcjonowanie poradni AOS (Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna)

 • Czy placówka mająca kontrakt z NFZ może pobierać opłatę za niestawienie się pacjenta na umówioną wizytę?

  Nie. Pacjent, który nie stawił się na umówiony termin wizyty nie może być zobowiązany do uiszczenia opłaty placówce, która ma podpisany kontrakt z NFZ. W przypadku niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia, pacjent podlega skreśleniu z listy oczekujących, chyba że uprawdopodobni, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej.

Funkcjonowanie poradni POZ

 • Jak mogę zapisać się do wybranej przeze siebie przychodni POZ? Czym jest deklaracja wyboru?

  Jeśli chcesz zapisać się do POZ, musisz złożyć deklarację wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ. Każdą z tych deklaracji możesz złożyć oddzielnie – wybierasz zatem imiennie lekarza oraz pielęgniarkę. Kobiety oraz opiekun w imieniu niemowlęcia do ukończenia 2. miesiąca życia (bez względu na płeć dziecka) mogą wybrać także imiennie położną, która będzie się nimi opiekować.

  Deklaracja wyboru to Twoje prawo do decyzji o tym, gdzie i przez kogo chcesz być leczony w POZ.

 • Czym jest przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej?

  Przychodnia POZ jest placówką medyczną, w której otrzymasz kompleksową opiekę lekarza, pielęgniarki i położnej POZ, do których złożyłeś deklarację wyboru.

  Pomoc medyczna (świadczenie zdrowotne) udzielana jest w przychodni. Jeśli jednak stan zdrowia pacjenta nie pozwala na odbycie wizyty w przychodni, wtedy personel medyczny (lekarz, pielęgniarka lub położna) mogą zrealizować wizytę w domu pacjenta (tzw. wizyta domowa). O tym, czy wizyta domowa jest wskazana, decyduje lekarz, pielęgniarka lub położna na podstawie wskazań medycznych. Istnieje również możliwość skorzystania z teleporady.

Skip to content