Mam skierowanie do szpitala. Czy mogą mnie nie przyjąć lub odesłać do innego szpitala?

O przyjęciu do szpitala na podstawie skierowania decyduje lekarz. Ocenia on, czy stan pacjenta wymaga przyjęcia natychmiastowego, czy planowego. Jeśli ma to być przyjęcie planowe, lekarz ustala termin. Jeśli w ocenie lekarza pacjent nie wymaga hospitalizacji, lekarz wystawia pisemną kartę odmowy przyjęcia do szpitala. Jeśli natomiast pacjent wymaga hospitalizacji, ale szpital nie posiada specjalistycznego oddziału lub wolnych miejsc, wskazuje pacjentowi inną placówkę, w której uzyska on pomoc.

Aktualizacja 01.07.2023

Skip to content